Poniżej publikujemy zasady oraz sposób gromadzenia i przetwarzania danych, związanych z obsługą naszego serwisu internetowego autokasacja-warszawa.pl oraz polityką Cookies.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez niego z serwisu autokasacja-warszawa.pl, firmy SEOTRADE Mieczysław Kozak.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest SEOTRADE Mieczysław Kozak, ul. Przemysłowa 74, 08-500 Ryki, NIP: 7161362864, Regon: 364254750, który nie przechowuje żadnych danych osobowych, adresów i danych kontaktowych użytkowników serwisu autokasacja-warszawa.pl, a także nie udostępnia tych danych podmiotom trzecim.

3. Administrator serwisu autokasacja-warszawa.pl, wykorzystuje dane kontaktowe ( numer telefonu lub adres e-mail ), w celu jednorazowego kontaktu z użytkownikiem serwisu, który jest zainteresowany usługami świadczonymi przez SEOTRADE Mieczysław Kozak, a następnie te dane automatycznie kasuje.

4. Administrator serwisu oświadcza, że nie będzie zbierał i przechowywał, a w szczególności udostępniał innym podmiotom danych osobowych swoich użytkowników.

Prawa Użytkownika

1. Administrator serwisu autokasacja-warszawa.pl, udostępnia na swojej stronie internetowej następujące, własne dane kontaktowe:

– adres poczty elektronicznej;
– numer telefonu;

2. Użytkownik serwisu autokasacja-warszawa.pl dobrowolnie może złożyć zapytanie, propozycje ofertową, tylko poprzez powyższe formy kontaktu.

3. Użytkownik akceptuje, że składając dobrowolnie zapytanie w formie wiadomości e-mail lub drogą telefoniczną, Administrator serwisu autokasacja-warszawa.pl będzie miał możliwość odpowiedzi na jego zapytanie drogą mailową lub telefoniczną.

4. Użytkownik nie musi starać się o edycje lub aktualizacje swoich danych osobowych, gdyż Administrator serwisu tych danych nie przechowuje.

Wykorzystanie plików Cookies

Serwis internetowy autokasacja-warszawa.pl wykorzystuje pliki Cookies ( jak większość stron internetowych ), które umożliwiają korzystanie z jego zasobów i zawierają użyteczne informacje przechowywane na komputerze użytkownika.

Zmiany w Polityce Prywatności

Serwis internetowy autokasacja-warszawa.pl zastrzega sobie prawo do zmian w treści powyższej polityki prywatności bez powiadomienia o tym fakcie użytkowników strony. Jeśli nie zgadzają się Państwo z treścią powyższej polityki prywatności i uważają, że została w jakiś sposób przekroczona Państwa prywatność, prosimy o kontakt z naszym administratorem. Kontakt do administratora: gepardauta@gmail.com